Ogólnopolska kampania edukacyjna Zamień Odpady na Kulturalne Wypady to projekt Fundacji EkoRozwoju FER, który łączy świat kultury z ekologią i odpowiedzialnymi postawami społecznymi. Zapraszając mieszkańców miast na imprezy kulturalne, uczyą o recyklingu i przekonują do segregacji odpadów już w gospodarstwach domowych.

Od 9 kwietnia 2011 do 31 września 2012 w dwunastu największych miastach kraju odbędą się akcje wymiany surowców wtórnych na bilety rozmaitych instytucji kulturalnych (opery, filharmonie, teatry, kina, muzea) i sportowych. Każdy uczestnik przynosząc określoną, niewielką ilość surowców (makulatury, plastikowych lub szklanych butelek, baterii, puszek, czy też zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) otrzyma bilet na imprezę kulturalną.

W Warszawie:

Zbiórka śmieci odbędzie się 16 kwietnia (w sobotę) 2011r.

od 1000 do 1500

przy ulicy Bednarskiej 2/4, przed Akademickim Radiem Kampus

Aby otrzymać bilet, każda osoba powinna przynieść jeden z następujących zestawów śmieci lub mieszankę kilku z nich:

  • 5 sztuk sprzętu elektrycznego małego (świetlówki, suszarki…),
  • 1 sztuka sprzętu elektronicznego dużego (lodówka, telewizor, komputer),
  • 10 butelek lub słoików szklanych,
  • 10 butelek lub kubeczków plastikowych lub 40 sztuk foliówek,
  • 10 puszek aluminiowych po napojach,
  • 10 kartonów po napojach,
  • 10 zużytych baterii,
  • 5 kg makulatury.

więcej informacji na: http://www.recykling.org.pl

Reklamy